2010

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

30.06.2010.a. toimunud AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2009.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati kinnitada 2009.a. majandusaasta puhaskahjum 2,1 miljonit krooni ning jätta jaotamata kasum jaotamata.

3. 2010.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2010.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorbüroole vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Maadevahetuse kohtumenetluse seisust ülevaate andmine vandeadvokaat Leon Glikman poolt

Otsustati võtta päevakorrapunktis avaldatud informatsioon teadmiseks ja otsuseid mitte vastu võtta.