2009

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

01.06.2009.a. toimunud AS Järvevana aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:

1. 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsustati kinnitada 2008.a. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati kinnitada 2008.a. majandusaasta puhaskasum 335,5 miljonit krooni ja jagunemisjärgne jaotamata kasum 39,7 miljonit krooni ning jätta kasum jaotamata.

3. 2009.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Otsustati kinnitada AS-i JÄRVEVANA audiitoriks 2009.a. majandusaastaks audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda neile vastavalt lepingule.